On the origin of the word ‘opportunity’.


While the origins of many words currently in use in the English language are unknown, few have been as distorted as the word opportunity. I have therefore endeavored to set the record straight.

Far back in the early eighteen hundreds, a man by the name of Drobby Kulva actually first coined the term,  more by accident than design.

Drobby lived and worked in a small Finnish town by the name Espoo which a long time later would become a suburb of the city of Helsinki. As was his habit, Drobby who worked in a fishery during the week loved to get out to camp and hike the virgin forest that surrounded his home. Dutifully, then, every Friday, he would rush home to gather his knapsack and some provisions before heading out on an overnight excursion.

Now Drobby was not the brightest young man in Finland, but what he lacked in brains he more than made up for in enthusiasm and panache. On that fateful day, however he did not pay attention as he crammed his sack with can goods for his trip.

Upon arrival at a promising campsite many hour later, he prepared a small fire then set about checking his food supply. To his astonishment, he had only managed to include a couple of cans each of pork and beans and tuna. As this was all he had, he decided to mix the two in a small pot suspended over the fire.

As luck would have it, another hiker ventured across the same clearing where Drobby had made camp. It was another young man, a foreigner, who introduced himself as Daniel Webster. Drobby, being a man of politeness, offered to share his meal with this strange who graciously accepted.

After receiving his share on a small metal plate, Daniel inquired as to what manner of dish it was. Drobby, never a man of many words, offered that this was a plate of pork n tuna. Daniel looked down at the dish which smelled a bit fishy and informed Drobby he wanted to ‘opt out’ of eating the dish. Drobby responded with, “You opt out pork n tuna with me?”

“Yes,” responded Daniel, but decided to write that interesting sounding combination down in his log. He actually wrote it as ‘optporkatunawitme’ which was later amended into its current form. Yes my friends, fact is stranger than fiction!

Suomi

Vaikka alkuperä monet sanat nykyisin käytössä Englanti kielellä ovat tuntemattomia, muutama on niin vääristynyt kuin sana tilaisuus. Siksi olen pyrkinyt asettamaan unohdus.

Kauas alussa kahdeksantoista satoja, mies nimeltä Drobby Kulva itse asiassa ensimmäinen termin enemmän sattumalta kuin design.

Drobby asunut ja työskennellyt pieni suomalainen kaupunki, jonka nimi Espoon jotka pitkän ajan kuluttua tulisi esikaupungissa Helsingin kaupunki. Kuten hänen tapansa, Drobby työskennelleiden kalastus viikolla rakasti päästä ulos leiristä ja vaeltaa aarniometsään joka ympäröi hänen kotiin. Uskollisesti, niin joka perjantai, hän kiiruhti kotiin keräämään hänen selkäreppu ja joitakin määräyksiä ennen kuin lähdet yön yli retkellä.
Nyt Drobby ei kirkkain nuori mies Suomessa, mutta mitä hän puuttui aivot hän enemmän kuin korvasi vuonna intoa ja elkeet. Tuona kohtalokkaana päivänä, mutta hän ei kiinnitä huomiota, koska hän suoltaa säkkinsä kanssa voi tavarat matkansa.

Saapuessaan lupaava leirintäalueella monta tuntia myöhemmin, hän valmisti pienen tulipalon jälkeen asetetaan noin tarkkailun hänen elintarvikehuolto. Hänen hämmästyksekseen hän oli vain onnistunut sisällyttämään pari purkkia kunkin sianlihaa ja papuja ja tonnikalaa. Koska tämä oli kaikki, mitä hän oli, hän päätti sekoittaa kaksi pienen potin keskeytetään yli tulipalo.

Onneksi on se toinen vaellus uskaltautui koko sama selvitys, jossa Drobby tehnyt leirin. Se oli toinen nuori mies, ulkomaalainen, joka esitteli itsensä Daniel Webster. Drobby, että mies kohteliaisuutta, tarjosi jakaa hänen ateria outoa joka armollisesti hyväksytty.

Saatuaan hänen osake pieni metallilevy, Daniel kysyi, millä tavalla astian se oli. Drobby koskaan mies monia sanoja, tarjosi tämä oli levy sianlihan tonnikala. Daniel katsoi alas astia, joka haisi vähän hämärä ilmoitti Drobby hän halusi jättäytyä syöminen lautasen. Drobby vastasi, “Sinä jättäytyä pois sianlihaa tonnikala minua?” “Kyllä”, vastasi Daniel, mutta päätti kirjoittaa, että mielenkiintoinen kuulostava yhdistelmä alas hänen loki. Hän itse kirjoitti sen “optporkatunawitme”, joka muutettiin myöhemmin nykyiseen muotoonsa. Kyllä ystäväni, se on tarua ihmeellisempää!

About forsythkid

I am just a simple man with a head full of sand who is currently residing in a small town called Forsyth Missouri. I enjoy hiking, camping and all things related to gardening. I rec’d my degree from SIU majoring in Biology many moons ago and still maintain a great interest in the study of all living things. My hobbies include meteorology, the Finnish language and inhabiting cyberspace whenever possible.
This entry was posted in Danomanno, Forsythkid, Humor and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to On the origin of the word ‘opportunity’.

  1. Ana says:

    how ridiculous, it comes from opportunus (latin) op-port-unus.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s